LTTA

Lilla Tjärby Trädgårdsanläggning bildades 2013 och omfattar idag 7 anställda. LTTA utför arbete markarbete såsom stenläggningar, murar, mindre dräneringar samt finplanering av tomter. Vi arbetar både mot företag samt till privatpersoner och utför markarbete/skötselarbete. Kontakt oss gärna så ser vi vad vi kan göra för dig!